Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polska może osiągnąć poziom 38% energii z OZE do 2030 roku.

Nowy raport Międzynarodowej Agencji Energii pochodzącej ze Źródeł Odnawialnych (IRENA) przewiduje, że udział energii odnawialnej w produkcji energii w Polsce może wzrosnąć z 7% w 2010 roku do 38% w roku 2030.

Raport Remap dotyczący wizji rozwoju energetyki odnawialnej dla Polski do roku 2030 został przygotowany z udziałem polskiego Ministerstwa gospodarki. Zakłada on, że w przypadku poczynienia odpowiednich inwestycji, udział energetyki odnawialnej w całkowitej produkcji energii przekroczy 25% do roku 2030.

Obecnie polska polityka energetyczna, zakłada wzrost udziału OZE do 15,5% do roku 2030. Gdyby jednak Polska inwestowała dwukrotnie większe pieniądze w sektor energii odnawialnej (4,5mld dolarów rocznie), do 2030 roku udział OZE w produkcji energii mógłby się podwoić.

Co więcej, inwestycja w energetykę odnawialną obniżyłaby emisję dwutlenku węgla do atmosfery, oszczędzając Polsce ok. 2 mld dolarów rocznie w opłatach dotyczących praw do emisji dwutlenku węgla, a także świadczeniach medycznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Spory udział w OZE w Polsce posiada biomasa, raport IRENA rekomenduje dywersyfikację źródeł energii poprzez zwiększenie inwestycji w elektrownie wiatrowe i fotowoltaikę, przy jednoczesnym unowocześnianiu sieci przesyłowych.

"Jako jeden z największych konsumentów energii w Europie Polska gra bardzo ważną rolę w spełnieniu przez region celów energetycznych i klimatycznych", powiedział dyrektor generalny IRENA, Adnan Z. Amin "Nawet w krajach takich jak Polska, z tanimi paliwami kopalnymi, energia elektryczna produkowana ze źródeł odnawialnych może konkurować ceną, obniżyć zanieczyszczenie powietrza, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne a także odegrać główną rolę w walce ze zmianami klimatu."

 

 

Źródło: www.pv-magazine.com

pixelpixelpixelpixel