Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

Co należy zrobić aby odstąpić od umowy zawartej z MODERNLIGHTS.PL?

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres MODERNLIGHTS:

MODERNLIGHTS Piotr Prytulak, szpitalna 10, 07-410 Ostrołęka, nr tel. 506725625, adres email: sklep@modernlights.pl

1.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej z MODERNLIGHTS firma zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MODERNLIGHTS), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności MODERNLIGHTS dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. MODERNLIGHTS może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

1.3. Od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klientowi przysługuje 14-dni na zwrot produktu do MODERNLIGHTS.

1.4. Wyłączenie prawa odstąpienia:

* Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

1.5. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: MODERNLIGHTS Piotr Prytulak ul. Szpitalna 10, 07-410 Ostrołęka

1.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

1.7 Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez MODERNLIGHTS Piotr Prytulak świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Poniżej znajdą Państwo przykładowy formularz odstąpienia od umowy:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 

– Adresat: ModernLights Piotr Prytulak, ul Szpitalna 10, 07-410 Ostrołęka, sklep@modernlights.pl, nr. tel. 0506725625

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

pixelpixelpixelpixel